JAARVERSLAG 10e JAAR WWW.EMAILDOKTER.NLINLEIDING

Op 11 juli 2011 bestond Emaildokter.nl 10 jaar! Ooit baanbrekend en omstreden, inmiddels ingeburgerd: het artsenconsult via e-mail. In 2001 gold het doktersconsult per email als onveilig, onpraktisch en onpersoonlijk. Tien jaar later benutten talloze huisartsen en medisch specialisten het e-consult. Bijna alle huisartsen hebben een internetsite, waarop ze de eigen patiënten een digitaal consult aanbieden. En de meeste ziekenhuizen werken met een elektronisch patiëntendossier (epd). Daardoor zijn de laatste medische gegevens snel beschikbaar.

Volgens mij is het e-consult de meest efficiënte, meest praktische en snelste wijze van contact tussen arts en patiënt. Een verantwoord contact. Geen ingesprektoon, barrièreverlagend, met minder tijdsdruk en bovendien modern en cool!
Er is in 10 jaar veel bereikt! Er bestaat een officieel tarief voor het e-consult. Er hoeft geen btw te worden afgedragen. Medische specialisten maken gebruik van het e-consult (www.ksyos.nl met Teledermatologie, TeleOogheelkunde, TeleCardiologie, TelePulmonologie en www.mijnspecialist.nl ). En het wordt met succes ingezet bij psychologische advisering (www.interapy.nl en www.trimbos.nl ).

De Nederlandse Vereniging voor EHealth (www.nveh.nl ) is opgericht. Elk jaar wordt een e-symposium georganiseerd bij Stichting Humanitas Rotterdam (www.stichtinghumanitas.nl).
Zelfs de overheid en artsenberoepsorganisatie KNMG en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) tonen serieuze belangstelling. Ook wordt het e-consult steeds meer besproken in Europees verband.
Nederlanders ontkomen niet aan het e-consult. Patiënten consulteren de dokter in de naaste toekomst vaker via mobiele- en beeldtelefoon, sms, internet, twitter en webcam. Dat wordt heel gewoon, zoals we nu al gebruik maken van elektronica en digitale communicatiesystemen bij de boeking van reizen, shoppen, bij online contacten of in discussies op sociale fora.

Nadeel van het e-consult is een zekere anonimiteit. Het persoonlijk contact ontbreekt en dus de charme van de arts-patiëntrelatie. Daar staat tegenover dat veel consulten via de elektronische weg effectiever worden gevoerd. Een ander punt is de veiligheid. Daar wordt nog steeds te lang over gediscussieerd. De verdere invoering van het e-consult wordt er door vertraagd.

Sommige medicatie via internet kan gerust zonder tussenkomst van de eigen huisarts worden verstrekt. Alleen zo verdwijnt de illegale markt van erectiebevorderende medicatie. De recepten moeten wel worden geschreven via een landelijk communicatiecentrum dat bemand moet worden door huisartsen. Hier kunnen ook mensen terecht met vragen die ze niet met de eigen huisarts durven te bespreken.

Wetenschappelijk onderzoek zal het nut van het e-consult definitief aantonen. Dan worden de laatste twijfels over de streep getrokken. Het e-consult wordt net zo gewoon als het telefonisch consult dat bijna 25 jaren geleden officieel werd. Dan wordt de zorgsector, die nog erg traag werkt, eindelijk veel efficiënter.

RESULTATEN.

Van 1 augustus 2010 tot en met 31 juli 2011 ontving ik 303 e-mails, die betrekking hadden op een medische vraag. Een achteruitgang ten opzichte van vorig jaar.
Het percentage was gemiddeld 0,83 e-mails per dag. In de voorafgaande periode was dit 1,9. Voornaamste reden hiervoor was het stopzetten van de receptenservice per 1 januari 2011.
Opvallend blijft het aantal vragen op gebied van “geslachtsorgaan vrouw, inclusief zwangerschap en anticonceptie”. Het betrof met name vragen over SOA en zwangerschap. Het aantal jongeren (15-25 jaar) bleef gelijk aan vorig jaar.
De internetsite werd door gemiddeld 95 visitors per dag bekeken. Het jaar daarvoor waren dit er 111.

De Nederlandse Zorg Autoriteit berichtte mij in het voorjaar van 2008, dat het schrijven van een nota naar cliënten, die niet bij mij als huisarts op naam stonden ingeschreven, per 1 juli 2008 niet meer getolereerd werd. Ik gaf gebruikers reeds vanaf medio april 2008 de gelegenheid om een vrijwillige bijdrage over te maken. Dit jaar werd 17 procent van het totaal aantal behandelde e-mails beantwoord met een vrijwillige betaling. Vorig jaar was dit 28 procent. Reden voor deze daling is het stopzetten van de receptenservice

Hieronder volgen de tabellen en commentaren.

Tabel 1: de reden voor de medische vraag

REDEN AANTAL PERCENTAGE

Geslachtsorgaan vrouw (incl. zwangerschap en OAC)

47 16
Bewegingsapparaat 33 11
Luchtwegen, allergie en keelklachten 32 11
Maag- en darmklachten
30 10
Recept 22 7
Huid en kaalheid 22 7
Andere reden/geen diagnose 20 6,5

Algemene malaise/vermoeidheid

19 6,5
Hart- en vaatziekten 18 6
Geslachtsorgaan man 15 5
Zenuwstelsel 13 4
Psychische- en slaapproblemen 11 3,5
Endocriene klieren/overgewicht 8 2,5
Urinewegen 6 2
Oogaandoening 4 1
Ooraandoening 3 1
TOTAAL 303 100


Vragen over geslachtsorgaan vrouw blijft in de top staan. Bewegingsapparaat en vragen over luchtwegen en allergie volgen.


Tabel 2: de gestelde diagnose

DIAGNOSE AANTAL PERCENTAGE

Geslachtsorgaan vrouw (inclusief zwangerschap en OAC)

47 16
Geslachtsorgaan man 37 12
Bewegingsapparaat 33 11
Luchtwegen, allergie en keelklachten 32 10,5
Andere reden/geen diagnose 30 10
Maag- en darmklachten 30 10
Huid- en kaalheid 22 7,5
Algemene malaise-vermoeidheid 19 6
Hart- en vaatziekten 13 4,5
Psychische- en slaapproblemen 11 3,5
Zenuwstelsel 8 2,5
Endocriene klieren/overgewicht 8 2,5
Urinewegen 6 2
Oogaandoening 4 1
Ooraandoening 3 1
TOTAAL 303 100,0


Hieruit blijkt wederom dat de anonimiteit voor vragen op gebied van mannelijk-en vrouwelijk geslachtsorgaan (erectieproblematiek, zwangerschap, geslachtsziekten en anticonceptie) via internet ideaal is.


Tabel 3: het gevoerde beleid

BELEID AANTAL PERCENTAGE

E-consult

291 96
Telefonisch consult 12 4
TOTAAL 303 100,0

E-consultatie blijft nummer 1.

Er werd in totaal 224 maal verwezen naar eigen huisarts/specialist of internetsite. Een toename ten opzichte van vorig jaar. Reden hiervan is het toenemend aantal vragen waar een lichamelijk onderzoek of persoonlijk contact noodzakelijk was. Vraag van mijn kant in deze bleef wederom waarom mensen met dergelijke problemen niet hun huisarts bezochten. Het aantal verzoeken voor deelname aan Universitaire scripties, werkstukken voor schoolopdrachten en interviews bedroeg 9.

Diverse redenen voor consultatie via internet waren dit jaar:

Veel vragen weer over eventuele zwangerschap of SOA. Iemand vroeg hoe hij zelf zijn tong in kon slikken. Diverse vragen hadden betrekking op het wel of niet laten doen van verder onderzoek. Daarbij kwamen enige vragen vanuit Spanje en Portugal van gepensioneerden.CONTACT MET DERDEN.

Contacten bleven bestaan als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor E-Health (www.nveh.nl) en Nationaal Platform E-Health (www.e-healthplatform.nl).

Ik continueerde de werkzaamheden als parttime-huisarts in Huisartsenpraktijk Fascinatio in Capelle aan den IJssel (www.hapfascinatio.nl).

Daarnaast werkte ik als huisarts in de Huisartsenposten van Rotterdam, Dordrecht, Vlaardingen en Klaaswaal. De functie van huisarts in de TBS-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal werd gecontinueerd.

De internetsite werd wederom verzorgd door Sasha, ICT-begeleiding vond plaats door www.itcreation.nl en providing vond plaats via www.intermax.nl.


BESCHOUWING

Zie hiervoor de inleiding.

AANBEVELINGEN EN CONCLUSIES

  • Continuering van de implementatie van het e-consult door KNMG en NHG zal leiden tot een brede basis voor dit consult.
  • Gedegen wetenschappelijk onderzoek zal het e-consult definitief op de kaart zettenRhoon, 14 september 2011

Dr. Robert Mol, huisarts,
Tel. 06-53.48.37.64.
E-mail: info@emaildokter.nl
Internet: www.emaildokter.nl

Dr. R. Mol, huisartsContactgegevens
Dr. R. Mol, huisarts
info@emaildokter.nl
BIG nr: 39022840101
Huisartsenpraktijk Fascinatio