JAARVERSLAG 11e JAAR WWW.EMAILDOKTER.NLINLEIDING

INLEIDING Het elfde jaar van Emaildokter.nl zit er op. Een jaar waarin veel is gebeurd. KNMG, LHV en NHG hebben koers gezet op EHealth. De KNMG bracht in het najaar van 2011 de "Nieuwe Handreiking Artsen en Social Media" uit, de LHV en NHG kwamen met www.HAweb.nl, die EHealth bij de huisarts brengt. NHG startte www.thuisarts.nl met veel informatie over gezondheid en ziekte. Op initiatief van de NVEH ontwikkelde een aantal e-enthousiastelingen www.ehuisartsenkompas.nl. Artsen gaan inzien, dat we niet meer terug kunnen in een tijdperk waarin EHealth ons leven volledig beheerst. Bent u benieuwd wat er zoal plaatsvond in het afgelopen jaar, kijk dan voor mobile health en apps naar: artsennet.nl De recente app www.moetiknaardedokter.nl ontbreekt hier. Voor informatie over healthgames, "patients included" bewegingen en e-health trends kunt u terecht bij:

http://www.youtube.com/watch?v=R3xjA3X1ukk&feature=player_embedded
http://www.tedxmaastricht.nl/2012/01/patients-included/
http://www.youtube.com/watch?v=enl_sLK7A9o


"Steve Jobs de biografie" gelezen? Een man, die met zijn bijna onmenselijke doorzettingsvermogen ons naast nicotine een volgende legale verslaving heeft bezorgd. Kijk om u heen en u begrijpt me. Het gebruik van de mogelijkheden die we op e-gebied hebben, heeft ons leven op een hoger niveau gebracht. Onze vakantie naar een buitenlandse bestemming werd gestart bij een reisbureau en hierna geboekt via de e-mogelijkheden (goedkope lijnvlucht via Iberia.com, lage hotelprijs via een Britse hotelsite en email en telefoon naar hotel). Scheelde 35% in vergelijking met de Belgische touroperator, die ons de jaren daarvoor hielp. Deze combi van telefoon, internet, sms, email en persoonlijk contact gaat in de zorg steeds meer plaatsvinden. Het kwartje gaat vallen, waardoor kosten beperkt blijven. Ik ontmoette enige weken geleden een patiënt in een huisartsenpost, die mij vroeg mijn I-Phone tegen zijn pas van www.safe-id.nl te houden. In no time stond zijn medisch dossier op het beeldscherm. Scheelde veel tijd. Op vakgebied verschijnen steeds meer brieven en verslagen van specialisten binnen 24 uur in het dossier. Het STAR lab Rotterdam doet het zelfs in een paar uur! Patiënten begrijpen het vaak niet. Zien dat de beer los is, en voelen zich serieus gehoord. Teledermatologie en Teleoogheelkunde van www.ksyos.nl zijn ook mooie voorbeelden. Foto schieten in het ochtendspreekuur en patiënt dezelfde dag bellen met de mededeling, dat het recept bij de apotheek ligt. Geweldig en gewoon kicken over de reactie aan de telefoon! De papieren status in het ziekenhuis heeft haar langste tijd gehad. Over enige jaren zullen papier en pen er nog wel zijn. Echter alleen voor het geval de stroom uitgevallen is.

RESULTATEN.

Van 1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2012 ontving ik 230 e-mails, die betrekking hadden op een medische vraag. Een achteruitgang ten opzichte van vorig jaar. Het percentage was gemiddeld 0,63 e-mails per dag. In de voorafgaande periode was dit 0,83. Opvallend blijft het aantal vragen op gebied van "geslachtsorgaan vrouw, inclusief zwangerschap en anticonceptie". Het betrof met name vragen over SOA en zwangerschap. Het aantal jongeren (15-25 jaar) bleef gelijk aan vorig jaar. De internetsite werd door gemiddeld 75 visitors per dag bekeken. Het jaar daarvoor waren dit er 95. De Nederlandse Zorg Autoriteit berichtte mij in het voorjaar van 2008, dat het schrijven van een nota naar cliënten, die niet bij mij als huisarts op naam stonden ingeschreven, per 1 juli 2008 niet meer getolereerd werd. Ik gaf gebruikers reeds vanaf medio april 2008 de gelegenheid om een vrijwillige bijdrage over te maken. Dit jaar werd 13 procent van het totaal aantal behandelde e-mails beantwoord met een vrijwillige betaling. Vorig jaar was dit 17 procent.

Hieronder volgen de tabellen en commentaren.

Tabel 1: de reden voor de medische vraag

REDEN AANTAL PERCENTAGE

Geslachtsorgaan vrouw (incl. zwangerschap en OAC)

49 21
Bewegingsapparaat 29 13
Huid en kaalheid 25 11
Geslachtsorgaan man
24 11
Luchtwegen, allergie en keelklachten 21 9
Maag- en darmklachten 19 8
Algemene malaise/vermoeidheid 15 7
Hart- en vaatziekten 14 6
Psychische- en slaapproblemen 11 5
Endocriene klieren/overgewicht 7 3
Andere reden/geen diagnose 5 2
Zenuwstelsel 5 2
Oogaandoening 3 1
Ooraandoening 2 1
TOTAAL 230 100


Vragen over geslachtsorgaan vrouw blijft in de top staan. Bewegingsapparaat en huidproblematiek volgen.


Tabel 2: de gestelde diagnose

DIAGNOSE AANTAL PERCENTAGE

Geslachtsorgaan vrouw (inclusief zwangerschap en OAC)

49 21
Bewegingsapparaat 29 13
Huid- en kaalheid 25 11
Geslachtsorgaan man 24 11
Luchtwegen, allergie en keelklachten 22 10
Maag- en darmklachten 18 8
Algemene malaise/vermoeidheid 15 7
Hart- en vaatziekten 14 7
Psychische- en slaapproblemen 11 5
Endocriene klieren/overgewicht 6 3
Zenuwstelsel 5 3
Ooraandoening 3 1
Urinewegen 2 1
Oogaandoening 2 1
TOTAAL 230 100,0


Hieruit blijkt wederom dat de anonimiteit voor vragen op gebied van mannelijk- en vrouwelijk geslachtsorgaan (erectieproblematiek, zwangerschap, geslachtsziekten en anticonceptie) via internet ideaal blijft.


Tabel 3: het gevoerde beleid

BELEID AANTAL PERCENTAGE

E-consult

221 96
Telefonisch consult 9 4
TOTAAL 230 100,0

E-consultatie blijft nummer 1.

Er werd in totaal 195 maal verwezen naar eigen huisarts/specialist of internetsite. Een toename ten opzichte van vorig jaar. Reden hiervan is het toenemend aantal vragen waar een lichamelijk onderzoek of persoonlijk contact noodzakelijk was. Vaak werden weer vragen gesteld i.v.m. minder goede communicatie met eigen huisarts of second opinion. Het aantal verzoeken voor deelname aan Universitaire scripties, werkstukken voor schoolopdrachten en interviews bedroeg 11

Diverse redenen voor consultatie via internet waren dit jaar:

Veel vragen weer over eventuele zwangerschap of SOA. Opvallend was een jongenman die al 5 dagen met heftige pijn in zijn testikels rondliep en nog geen huisarts gezien had. Het bleek een liesbreuk te zijn. Diverse vragen hadden betrekking op het wel of niet laten doen van verder onderzoek. Daarbij kwamen enige vragen vanuit in het buitenland wonende Nederlanders. Opvallende mail was van iemand die hulp nodig had in verband met het dagelijks eten van keukenpapier. Het mailen vanuit het buitenland nam toe.CONTACT MET DERDEN.

Contacten bleven bestaan als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor E-Health (www.nveh.nl) en Nationaal Platform E-Health (www.e-healthplatform.nl).

Ik continueerde de werkzaamheden als parttime-huisarts in Huisartsenpraktijk Fascinatio in Capelle aan den IJssel (www.hapfascinatio.nl), die nu 5 jaar bestaat.

Daarnaast werkte ik als huisarts in de Huisartsenposten van Rotterdam, Dordrecht, Vlaardingen en Klaaswaal. De functie van huisarts in de TBS-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal werd gecontinueerd.

De internetsite werd wederom verzorgd door Sasha, ICT-begeleiding vond plaats door www.itcreation.nlen providing vond plaats via www.intermax.nl.


BESCHOUWING

Zie hiervoor de inleiding.

AANBEVELINGEN EN CONCLUSIES
De conclusies en aanbevelingen uit het voorgaande jaarverslag blijven gehandhaafd. Daarbij volgen:

  • doorgaan van KNMG, LHV en NHG met hun ingezette koers met betrekking tot EHealth.
  • meer begrip bij overheid dat onze gezondheidszorg door efficiënt gebruik van EHealth kostenbesparing en meer service naar de zorggebruiker oplevert.

Rhoon, 20 augustus 2012

Dr. Robert Mol, huisarts,
Tel. 06-53.48.37.64.
E-mail: info@emaildokter.nl
Internet: www.emaildokter.nl

Dr. R. Mol, huisartsContactgegevens
Dr. R. Mol, huisarts
info@emaildokter.nl
BIG nr: 39022840101
Huisartsenpraktijk Fascinatio