JAARVERSLAG 8e JAAR WWW.EMAILDOKTER.NL


INLEIDING

Naar mijn gevoel is er in het afgelopen jaar weer veel aandacht besteed aan het onderwerp E-Health, waarbij nog steeds geen sprake is van een echte opwaartse spiraal in maximaal gebruik van wat er allemaal mogelijk is. Teledermatologie, E-Mental Health springen er nog steeds uit. Daarbij gaat onze overheid gelukkig een steeds meer actieve rol op gebied van E-Health spelen. Klaarblijkelijk moet het zo gaan. Ik zie daarbij zelf ook steeds meer in, dat gebruik van de nieuwe elektronisch snelweg een kwestie is van tijd. Vooral bij de 50-plussers, die feitelijk niet zijn groot gebracht met dit medium. In deze leeftijdsgroep zit een grote groep artsen, die helaas als laatste over de bekende streep getrokken dient te worden. Daarbij moeten we oppassen, dat gebruik van E-Health gemakkelijk en praktisch blijft. De gebruiker dient zo weinig mogelijke ingewikkeldheid tegen te komen bij verkrijgen van de informatie. Ik verwijs u naar twee goede overzichtsartikelen van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor E-Health:

http//www.nveh.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=111:wat-te-doen-met-100-miljoen&catid=67:blog-de-mening-van&Itemid=95

en

http://www.nveh.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=65:blog1-pim-ketelaar&catid=67:blog-de-mening-van&Itemid=95.

Tenslotte verwijs ik naarwww.health20forum.nlRESULTATEN.

Van 1 augustus 2008tot en met 31 juli 2009 ontving ik 508 e-mails, die betrekking hadden op een medische vraag. Een kleine vooruitgang ten opzichte van vorig jaar.Het percentage was gemiddeld 1,4 e-mails per dag. In de voorafgaande periode was dit 1,2. Opvallend blijft het aantal vragen op gebied van “geslachtsorgaan vrouw, inclusief zwangerschap en anticonceptie” en “geslachtsorgaan man”. Het betrof met name vragen over SOA, zwangerschap en erectieproblematiek. Het aantal jongeren (15-25 jaar) nam toe.

De internetsite werd door gemiddeld 90 visitors per dag bekeken. Het 0900-100.100.200werd opgeheven, daar het te weinig gebruikt werd en te veel kosten gaf.

De Nederlandse Zorg Autoriteit berichtte mij in het voorjaar van 2008, dat het schrijven van een nota naar cliënten, die niet bij mij als huisarts op naam stonden ingeschreven, per 1 juli 2008 niet meer getolereerd werd. Ik gaf gebruikers reeds vanaf medio april 2008 de gelegenheid om een vrijwillige bijdrage over te maken. Ook dit jaar werd 30 procent van het totaal aantal behandelde e-mails beantwoord met een vrijwillige betaling.

Hieronder volgen de tabellen en commentaren.

Tabel 1: de reden voor de medische vraag

REDEN AANTAL PERCENTAGE

Recept

185 36,4
Geslachtsorgaan vrouw (incl. zwangerschap en OAC) 55 10,8
Second opinion 38 7,5
Bewegingsapparaat
36 7,1
Maag-darmklachten 32 6,3
Geslachtsorgaan man 28 5,5
Huid – en kaalheid 25 4,9

Andere reden/geen diagnose

24 4,7
Luchtwegen, allergie/keelklachten 17 3,3
Hart- en vaatziekten 14 2,8
Algemene malaise/vermoeidheid 13 2,6
Endocriene klieren/overgewicht 11 2,2
Zenuwstelsel 11 2,2
Oogaandoening 7 1,4
Urinewegen 6 1,2
Psychisch- en slaapproblemen 4 0,8
Ooraandoening 2 0,3
TOTAAL 508 100,0


In vergelijking met vorig jaar blijven verzoek voor recept, geslachtsorgaan vrouw en second opinion in de top van reden voor medische vraag staan. Recepten werden alleen verstrekt na een persoonlijk contact. Vaak betrof het een herhalingsrecept.Tabel 2: de gestelde diagnose

DIAGNOSE AANTAL PERCENTAGE

Geslachtsorgaan man

177 34,8
Andere reden/geen diagnose 66 13,0
Geslachtsorgaan vrouw (inclusiefzwangerschap en OAC) 57 11,2
Huid- en kaalheid 34 6,7
Bewegingsapparaat 31 6,1
Maag-darmklachten 31 6,1
Psychische – en slaapproblemen 29 5,7
Luchtwegen/allergie/keelklachten 22 4,3
Endocriene klieren/overgewicht 15 3,0
Algemene malaise/vermoeidheid 14 2,8
Hart- en vaatziekten 13 2,6
Zenuwstelsel 7 1,4
Oogaandoening 5 1,0
Urinewegen 5 1,0
Ooraandoening 2 0,3
TOTAAL 508 100,0


Hieruit blijkt wederom dat de anonimiteit voor vragen op gebied van mannelijk-en vrouwelijk geslachtsorgaan (erectieproblematiek, zwangerschap, geslachtsziekten en anticonceptie) via internet ideaal is.


Tabel 3: het gevoerde beleid

BELEID AANTAL PERCENTAGE

E-consult

447 88,0
Telefonisch consult 46 9,0
Persoonlijk consult 15 3,0
TOTAAL 508 100,0

E-consultatie blijft nummer 1.
Er werd in totaal 253 maal verwezen naar eigen huisarts/specialist of internetsite. Een toename ten opzichte van vorig jaar. Reden hiervan is het toenemend aantal vragen waar een lichamelijk onderzoek of persoonlijk contact noodzakelijk was. Vraag van mijn kant in deze bleef vaak waarom mensen met dergelijke problemen niet hun huisarts bezochten. Het aantal verzoeken voor deelname aan Universitaire scripties, werkstukken voor schoolopdrachten en interviews bedroeg 15.


Diverse redenen voor consultatie via internet waren dit jaar:

Veel vragen over eventuele zwangerschap of SOA. Een heer vroeg of het verstandig was om naar een betaald voetbalwedstrijd in een vol stadion te gaan in het kader van de Mexicaanse griep. Second opinion vond voornamelijk plaats bij vragen over diagnosemodel van eigen huisarts of medisch specialist. Door het aanbieden van het consult zonder verplichte vergoeding gingen veel meer twintigers de site gebruiken dan vorig jaar.

CONTACT MET DERDEN.

Contacten bleven bestaan als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor E-Health (www.nveh.nl) en Nationaal Platform E-Health (www.e-healthplatform.nl).

Ik continueerde de werkzaamheden als parttime-huisarts in Huisartsenpraktijk Fascinatio in Capelle aan den IJssel (www.hapfascinatio.nl).

Daarnaast werkte ik als huisarts in de Huisartsenposten van Rotterdam, Dordrecht, Vlaardingen en Klaaswaal. De Detentieboot de Stockholm in Rotterdam werd gesloten en de functie in de TBS-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal werd gecontinueerd.

De internetsite werd wederom verzorgd door Sasha , ICT-begeleiding vond plaats door www.itcreation.nl en providing vond plaats via www.intermax.nl.

De financiële administratie werd gestopt.BESCHOUWING

De conclusies en aanbevelingen uit het voorgaande jaarverslag blijven gehandhaafd.

AANBEVELINGEN EN CONCLUSIES
  • Er kan meer druk gezet worden om in huisartspraktijken en poli’s in ziekenhuizen de afspraak via internet te laten verlopen. Dit scheelt aanzienlijk veel irritaties en levert tijdswinst op.
  • Onderzoek naar waarom mensen steeds meer via internet hun medische vraag stellen waarbij een persoonlijk contact of lichamelijk onderzoek noodzakelijk is zal interessante informatie opleveren.Rhoon, 12 september 2009

Dr. Robert Mol, huisarts,
Tel. 06-53.48.37.64.
E-mail: info@emaildokter.nl
Internet: www.emaildokter.nl

Dr. R. Mol, huisartsContactgegevens
Dr. R. Mol, huisarts
info@emaildokter.nl
BIG nr: 39022840101
Huisartsenpraktijk Fascinatio