JAARVERSLAG 9e JAAR WWW.EMAILDOKTER.NLINLEIDING

Over het afgelopen jaar heb ik geen echte berichten. Ervaar in de praktijk dat er gelukkig steeds meer collega’s handig zijn met een terminal. Hierdoor gaat het overleg met de tweede lijn steeds efficiënter. Veel kan nog steeds beter. Zoals bijvoorbeeld de koppeling van het e-consult aan het huisartsen HIS.

RESULTATEN.

Van 1 augustus 2009 tot en met 31 juli 2010 ontving ik 676 e-mails, die betrekking hadden op een medische vraag. Een kleine vooruitgang ten opzichte van vorig jaar.
Het percentage was gemiddeld 1,9 e-mails per dag. In de voorafgaande periode was dit 1,4. Vanaf 1 april 2010 werd met behulp van www.infotrade.nl actief geadverteerd via www.adwords.google.com. Het aantal consulten tot 1 augustus 2010 werd mede hierdoor verdubbeld. Opvallend blijft het aantal vragen op gebied van “geslachtsorgaan vrouw, inclusief zwangerschap en anticonceptie” en “geslachtsorgaan man”. Het betrof met name vragen over SOA, zwangerschap en erectieproblematiek. Het aantal jongeren (15-25 jaar) nam toe.

De internetsite werd door gemiddeld 111 visitors per dag bekeken. Het jaar daarvoor waren dit er 90.

De Nederlandse Zorg Autoriteit berichtte mij in het voorjaar van 2008, dat het schrijven van een nota naar cliënten, die niet bij mij als huisarts op naam stonden ingeschreven, per 1 juli 2008 niet meer getolereerd werd. Ik gaf gebruikers reeds vanaf medio april 2008 de gelegenheid om een vrijwillige bijdrage over te maken. Dit jaar werd 28 procent van het totaal aantal behandelde e-mails beantwoord met een vrijwillige betaling. Vorig jaar was dit 30 procent.

Hieronder volgen de tabellen en commentaren.

Tabel 1: de reden voor de medische vraag

REDEN AANTAL PERCENTAGE

Recept

179 26,4
Geslachtsorgaan vrouw (incl. zwangerschap en OAC) 115 17,8
Bewegingsapparaat 53 7,8
Huid en kaalheid
51 7,5
Geslachtsorgaan man 43 6,4
Luchtwegen, allergie/keelklachten 40 5,9
Maag-darmklachten 39 5,8

Andere reden/geen diagnose

31 4,6
Algemene malaise/vermoeidheid 27 4,0
Hart- en vaatziekten 24 3,6
Zenuwstelsel 19 2,8
Psychisch- en slaapproblemen 15 2,2
Endocriene klieren/overgewicht 10 1,4
Second opinion 10 1,4
Urinewegen 9 1,3
Oogaandoening 7 1,0
Ooraandoening 4 0,1
TOTAAL 676 99,2


In vergelijking met vorig jaar blijven verzoek voor recept, geslachtsorgaan vrouw en second opinion in de top van reden voor medische vraag staan. Recepten werden alleen verstrekt na een persoonlijk contact. Vaak betrof het een herhalingsrecept.Tabel 2: de gestelde diagnose

DIAGNOSE AANTAL PERCENTAGE

Geslachtsorgaan man

184 27,2
Geslachtsorgaan vrouw (inclusiefzwangerschap en OAC) 114 16,9
Andere reden/geen diagnose 61 9,0
Huid- en kaalheid 59 8,7
Bewegingsapparaat 48 7,1
Luchtwegen/allergie/keelklachten 42 6,2
Psychische – en slaapproblemen 41 6,1
Maag-darmklachten 36 5,3
Algemene malaise/vermoeidheid 27 4,0
Hart- en vaatziekten 21 3,1
Zenuwstelsel 13 2,0
Urinewegen 10 1,5
Endocriene klieren/overgewicht 9 1,3
Oogaandoening 7 1,0
Ooraandoening 4 0,5
TOTAAL 676 100,0


Hieruit blijkt wederom dat de anonimiteit voor vragen op gebied van mannelijk-en vrouwelijk geslachtsorgaan (erectieproblematiek, zwangerschap, geslachtsziekten en anticonceptie) via internet ideaal is.


Tabel 3: het gevoerde beleid

BELEID AANTAL PERCENTAGE

E-consult

614 91,0
Telefonisch consult 54 8,0
Persoonlijk consult 8 1,0
TOTAAL 676 100,0

E-consultatie blijft nummer 1.

Er werd in totaal 391 maal verwezen naar eigen huisarts/specialist of internetsite. Een toename ten opzichte van vorig jaar. Reden hiervan is het toenemend aantal vragen waar een lichamelijk onderzoek of persoonlijk contact noodzakelijk was. Vraag van mijn kant in deze bleef vaak waarom mensen met dergelijke problemen niet hun huisarts bezochten. Het aantal verzoeken voor deelname aan Universitaire scripties, werkstukken voor schoolopdrachten en interviews bedroeg 13.

Diverse redenen voor consultatie via internet waren dit jaar:

Veel vragen over eventuele zwangerschap of SOA. Een heer vroeg of het verstandig was om naar een betaald voetbalwedstrijd in een vol stadion te gaan in het kader van de Mexicaanse griep. Second opinion vond voornamelijk plaats bij vragen over diagnosemodel van eigen huisarts of medisch specialist. Door het aanbieden van het consult zonder verplichte vergoeding gingen veel meer twintigers de site gebruiken dan vorig jaar.CONTACT MET DERDEN.

Contacten bleven bestaan als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor E-Health (www.nveh.nl) en Nationaal Platform E-Health (www.e-healthplatform.nl).

Ik continueerde de werkzaamheden als parttime-huisarts in Huisartsenpraktijk Fascinatio in Capelle aan den IJssel (www.hapfascinatio.nl).

Daarnaast werkte ik als huisarts in de Huisartsenposten van Rotterdam, Dordrecht, Vlaardingen en Klaaswaal. De functie van huisarts in de TBS-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal werd gecontinueerd.

De internetsite werd wederom verzorgd door Sasha , ICT-begeleiding vond plaats door www.itcreation.nl en providing vond plaats via www.intermax.nl.


BESCHOUWING

Ik blijf positief gestemd over de implementatie van E-Health in Nederland. Helaas verloopt dit nog steeds stroef en langzaam. Er is echter geen achteruitgang te bespeuren. Daarbij wordt het gebruik van internet in onze samenleving zo langzamerhand als normaal beschouwd. De zorg zal hierin ongetwijfeld volgen.

AANBEVELINGEN EN CONCLUSIES

  • Er kan meer druk gezet worden om in huisartspraktijken en poli’s in ziekenhuizen de afspraak via internet te laten verlopen. Dit scheelt aanzienlijk veel irritaties en levert tijdswinst op.
  • Onderzoek naar waarom mensen steeds meer via internet hun medische vraag stellen waarbij een persoonlijk contact of lichamelijk onderzoek noodzakelijk is zal interessante informatie opleveren.Rhoon, 25 september 2010

Dr. Robert Mol, huisarts,
Tel. 06-53.48.37.64.
E-mail: info@emaildokter.nl
Internet: www.emaildokter.nl

Dr. R. Mol, huisartsContactgegevens
Dr. R. Mol, huisarts
info@emaildokter.nl
BIG nr: 39022840101
Huisartsenpraktijk Fascinatio