Een artikel uit Het Parool van, 25-4-2002

Dokter zal patiënt vaak via web zien

(Van een verslaggever)

DEN HAAG Doktoren moeten voor het contact met patiënten meer gebruikmaken van internet. Hierdoor verminderen de wachtlijsten en verbetert de kwaliteit van de zorg. Tot deze slotsom komt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in het advies 'E-health in zicht', dat minister Borst van Volksgezondheid vandaag kreeg. Meer dan zes miljoen Nederlanders zoeken op internet informatie over gezondheid.

Eenderde van die groep verwacht dat communicatie via e-mails bezoeken aan de dokter minder nodig maakt. Van de artsen verwacht minder dan een kwart zo'n effect. Volgens de raad staat de gezondheidszorg onvoldoende open voor nieuwe informatietechnologie. Vooral het risico dat door slechte beveiliging van het internet derden toegang hebben tot gegevens van patiënten of dat diensten worden aangeboden door mensen die geen dokter zijn, werken belemmerend voor de communicatie via internet. Om te vermijden dat mensen zich via internet voordoen als een ander, moet de overheid een digitaal paspoort invoeren.

Volgens de Rotterdamse huisarts Robert Mol moeten de positieve kanten van internet prevaleren boven eventuele risico's. Via zijn website www.emaildokter.nl geeft hij nu al adviezen aan patiënten in Zuid-Holland die geen huisarts hebben. ''De dokter doet nu heel veel via de telefoon, maar dat communicatiesysteem is ook niet waterdicht. Gemiddeld krijg ik twee tot drie e-mails per week met verzoeken om medische adviezen. Een patiënt e-mailde mij onlangs heel gedetailleerd over een klacht. Zolang de technologie niet is verbeterd, is het haar keuze om voor lief te nemen dat derden de informatie mogelijk zullen lezen.'' Mol verwacht dat eenderde minder werk te hebben als meer patiënten via e-mails, webcams of andere moderne technologie worden gehoord en gezien.

''In deze tijd van meningokokken is er geen discussie over mogelijk dat kinderen met vlekjes meteen naar het spreekuur moeten. Maar ik denk dat de webcam zo geperfectioneerd wordt dat in de toekomst ook die patiënt via internet geholpen kan worden.''