Een artikel uit het Rotterdams Dagblad van 15 augustus 2002

Platform E-Health onder de pannen bij Humanitas

Rotterdam De Stichting Humanitas Rotterdam gaat onderdak bieden aan het splinternieuwe Nationaal Platform E-Health, een groep vooruitstrevende artsen en specialisten die de mogelijkheden van de nieuwe media aftasten. Het openingssymposium dat deze week werd gehouden, trok de belangstelling van meer dan honderd artsen, specialisten, it-deskundigen en vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars.

Het Nationaal Platform E-Health zal ervoor gaan zorgen dat kennis wordt uitgewisseld, problemen worden opgelost en dat sceptici hun reserves overboord zetten. Want internet en e-mail moeten zo snel mogelijk gemeengoed gaan worden in de gezondheidszorg, vinden de oprichters. ,,Er gaan dingen fundamenteel veranderen door het internet,'' vertelt directeur H. Becker van Humanitas enthousiast. ,,Want het systeem dat we nu kennen in de gezondheidszorg, loopt helemaal vast.''

De regio Rotterdam heeft al kennis kunnen maken met e-mailarts R. Mol, die tegenwoordig freelance huisarts is en zijn e-mailservice heeft uitgebreid naar heel het land. Maar ook elders in Nederland verleggen artsen hun grenzen via het internet. ,,Een specialist heeft op het symposium verteld over de behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom. Dat schijnt heel goed via e-mail te kunnen,'' vervolgt Becker.

,,Een andere arts verhaalde over zijn project teledermatologie. Die leert zijn patiënten hoe ze foto's van hun aandoening over het internet moeten versturen, zodat hij hun ziekteverloop kan bijhouden. Hij vertelde dat hij op sommige foto's zelfs meer zag dan op het lichaam zelf. En als die mensen dan langs moesten komen voor een consult, wist hij al precies wat hem te wachten stond.''

Want het internet zal artsen niet alleen tijd besparen omdat kleine zaken via e-mail kunnen worden afgehandeld, ook kunnen artsen beter hun tijd indelen als ze ongeveer weten welke patiënten er op hun spreekuur komen, denkt Becker. ,,Als je heel regelmatig eventjes per e-mail bijpraat, weet je hoe lang je ongeveer nodig hebt als iemand bij je langs komt.''

Voor de patiënt scheelt het bovendien een hoop ergernis omdat hij geen onbekende secretaresse of een ingesprektoon te horen krijgt als hij belt. ,,En denk eens aan mensen die overwinteren in Spanje, of mensen die op reis zijn. Het internet is immers over de hele wereld te raadplegen. De mogelijkheden zijn echt gigantisch.''

Het klinkt allemaal euforisch, de Landelijke Huisartsen Vereniging bijvoorbeeld, staat nog niet erg open voor het digitaal consult. ,,Ze aarzelen terecht. Het is juist goed dat zo'n club niet zomaar overstag gaat. Want er zijn nog genoeg problemen. Hoe garandeer je de privacy, hoe zit het met vergoeding door de verzekeraars. Dat zijn problemen waar het Platform aan moet werken. En het moet proberen te overtuigen door de voordelen te laten zien.''

Becker biedt het Platform onderdak in zijn Humanitas-Akropolis, waar het secretariaat van het Platform wordt gevestigd, en waar vergaderingen en symposia zullen worden gehouden.