Bron: Project Nieuwe Media: Fontys Hogeschool voor Journalistiek Tilburg; auteur: Leon Weterings.

Cyberdokter pakt probleem van zoekgeraakte mails aan

Emaildokter R. Mol uit Rhoon heeft samen met de firma De Jongh een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) ontwikkeld. Het systeem heet E-dok en zorgt ervoor dat de e-mail die de arts van zijn cliënt ontvangt automatisch in het juiste medisch dossier belandt. Binnenkomende mails worden nu handmatig door huisartsen verwerkt. Het gebeurt regelmatig dat daardoor belangrijke informatie verdwijnt. Dit kan met het nieuwe systeem voorkomen worden.

Door Leon Weterings

Mol werkt sinds 1 juli met het systeem en is ‘zeer tevreden’. “Zo’n systeem was in Nederland nog niet te koop. Daarom heb ik besloten om het te laten ontwikkelen door de firma De Jongh.” De belangstelling vanuit de medische wereld voor het systeem is nog niet groot, maar zowel vanuit het ministerie van VWS als de zorgverzekeraars is al wel belangstelling.” Er is volgens Mol nog wel een aantal zaken dat geregeld moet worden, voordat huisartsen met E-dok aan de slag kunnen. “Er moeten praktische, niet te ingewikkelde en wettelijke richtlijnen komen ten aanzien van het gebruik van internet en e-mail in de zorg. Dan kan de communicatie tussen patiënt en zorgverlener bevorderd en gemoderniseerd worden. Dit moet in mijn ogen snel gebeuren. Dan weten de artsen, patiënten en zorgverzekeraars tenminste waar ze aan toe zijn.”

Het consulteren van een arts via het internet is overigens geen nieuwe trend. De laatste jaren zijn er steeds meer sites gekomen die de mogelijkheid bieden om medische vragen te stellen aan deskundigen. Dit gaat niet alleen via e-mail. De medici hebben ook de voordelen van chatten en cammen ontdekt. Daarom wordt vaak gesproken van teleconsults via internet.

Mol startte drie jaar geleden als emaildokter en hij merkt dat de belangstelling voor zijn service alleen maar groter wordt. “In het eerste jaar ontving ik 90 mails, het laatste jaar was dat aantal gestegen tot 628.”

Het grootste aantal berichten was voor het aanvragen van een recept, 23%. Andere toppers waren: verzoeken van patiënten om persoonlijk telefonisch contact naar aanleiding van een vraag via mail (17%), de vraag om een second opinion (14%) en vragen over het bewegingsapparaat (7%) Ook kreeg Mol regelmatig mails van Nederlanders die in het buitenland op vakantie zijn.

Mol werkt sinds kort ook samen met drie zogenaamde e-apotheken. Die bieden de mogelijkheid om via anonieme weg betrouwbare medicijnen via het net te bestellen. Met name bij de middelen voor erectiele dysfunctie, voornamelijk Viagra, komt het regelmatig voor dat de geleverde medicamenten niet doen waarvoor ze bedoeld zijn.

De emaildokter is te bereiken via de website: www.emaildokter.nl of telefonisch via: 0900-100.100.200 (0,70 cent per minuut)