Uit: MedNet; nummer 17; 13 oktober 2005: blz 29.

E-MAILCONSULT (ingezonden brief)

Het siert het CTG niet om het tarief voor het e-consult in de huisartspraktijk
te maximaliseren tot 4,50 euro. Het is beledigend en opgesteld zonder de
mening te vragen aan pioniers die op dit gebied al vele jaren ervaring
hebben opgebouwd. Daarbij gaat dit tarief voorbij aan artsen, die dit
consult al jarenlang met de patient op afstand doen. Het lijkt er op alsof
de uitvinder van het wiel niet in een auto mag rijden.
Hopelijk vraagt de Minister van VWS de ervaren pioniers om hun mening
alvorens dit eenzijdige tarief goed te keuren.
De Nederlandse Vereniging voor E-Health is gaarne bereid hem op snelle
wijze te helpen aan deze deskundigen. Overigens geeft dit CTG-besluit
in combinatie met de KNMG-richtlijn online arts-patient contact het e-consult
in Nederland een welverdiende officiële status. Daar mogen we trots op zijn!

Dr. R. Mol, huisarts/emaildokter,
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor E-Health
(www.vereniging-ehealth.nl),
Achterdijk 31b,
3161 EB Rhoon.
Tel. 06-53.48.37.64.
E-mail: info@emaildokter.nl