Uit: AD 24 februari 24-02-2006

PATIENT WIL VEEL MEER CONTACT MET HUISARTS VIA DE E-MAIL.

ELS BRENNINKMEIJER

DAFNA HOLTZER

Patiënten willen veel meer dan nu mogelijk is gebruik maken van e-consult, het raadplegen van de huisarts via e-mail of internet. Maar er zijn nog weinig huisartsen die e-consult aanbieden. Een belangrijke voorwaarde is dat het elektronisch consult wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en de Universiteit Twente (UT) onder achthonderd patiënten. Slechts zes procent van hen heeft wel eens gebruik gemaakt van e-consult. En dat terwijl uit eerder onderzoek is gebleken dat driekwart van alle internetgebruikers graag via het internet hun huisarts zou willen raadplegen.

De belangrijkste oorzaak waardoor het gebruik van e-consult achter blijft bij de verwachtingen is het geringe aanbod. 60% van de ondervraagden geeft aan dat hun huisarts geen electronisch consult aanbiedt, 30% weet het niet. De NPCF roept huisartsen op het e-consult actiever aan te gaan bieden.

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) reageert terughoudend op de oproep. ,,We zien e-consults als een welkome aanvulling op de praktijkvoering, maar niet meer dan dat,’’ zegt woordvoerder Fulco Seegers. ,,Het kan gevaren met zich meebrengen als de arts op afstand adviezen geeft of zelfs een diagnose stelt. Bovendien blijkt in de praktijk dat de e-consults vaak meer werk met zich meebrengen. Want het gebeurt vaak dat een huisarts de patiënt toch op het spreekuur wil zien. Dan moet hij eerst de mail lezen en beoordelen en vervolgens antwoorden met het verzoek alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken.’’

Hoeveel huisartsen een electronisch consult geven, is niet bekend. Volgens Prof. dr. Georg Hennemann, voorzitter van de Vereniging voor E-health, zijn ze ’op één hand te tellen’.

Hij noemt nog een derde reden waarom zo weinig huisartsen overgaan tot het geven van e-consults: de magere vergoeding. ,,De honorering die recent geboden is aan huisartsen is het irreële bedrag van<EN>€4,50. Bovendien krijgen artsen alleen een vergoeding als zij een e-consult geven aan een patiënt die zij al langer behandelen.’’

Ook patiënten weten niet dat het gebruik van e-consult door de verzekeraar wordt vergoed, zo blijkt uit het onderzoek. Ze vinden dat wel een belangrijke voorwaarde. Meer voorlichting op dit punt lijkt noodzakelijk, zegt de NPCF. Daarnaast willen patiënten dat de arts tijdig reageert op hun e-mail. Ook de privacybescherming is een belangrijk punt.

Patiënten willen vooral gebruik maken van e-consult omdat zij dan zelf kunnen bepalen waar en wanneer zij een huisarts kunnen raadplegen. De meeste mensen vinden het niet belangrijk dat hun eigen huisarts de vragen beantwoordt. Ook formuleren patiënten het liefst hun vragen in eigen bewoordingen in plaats van gebruik te moeten maken van een standaardformulier.

Kader:

„E-mailen met de dokter moet net zo gewoon worden als de dokter bellen,’’ vindt huisarts Robert Mol. Hij begon viereneenhalf jaar geleden als eerste huisarts met consulten via de e-mail. Patiënten kunnen zich aanmelden via zijn website en hem mailen met medische vragen.

Vijf of zes patiënten per dag zoeken zo gemiddeld contact met de huisarts uit Rhoon. „Ik krijg bijvoorbeeld vragen van mannen met erectieproblemen. Zij vinden het moeilijk om het daarover te hebben in de spreekkamer.’’ De patiënt is groot voorstander van het e-consult, is de ervaring van Mol. „Mensen verzuchten dat ze geen tijden meer in de wacht hoeven te staan aan de telefoon. Ik had laatst een rijschoolhouder met een bijholteontsteking. Via de e-mail had ik hem wat voorgeschreven en het hielp. Hij was helemaal enthousiast dat hij als ondernemer geen uren kwijtwas om naar het spreekuur te komen.’’ Toen hij begon, noemde Mol zijn collega-huisartsen ’veranderingsschuw’. „Maar ik hoor van hen nu ook steeds meer positieve geluiden.’’