26-09-2006 - E-Health in de Eerste Kamer.

(...)Tenslotte is er de kwestie van E-health , het verkrijgen van geneesmiddelen op recept van een E-dokter, die de patiënt dus niet ziet maar toch het gevraagde recept aflevert. Ook hier is een amendement aangenomen dat dit verbiedt. De leden van de VVD-fractie willen graag van de minister weten waarom hij zich niet tegen dit amendement heeft verzet. Wat is er voor bezwaar tegen E-health? Heel veel recepten worden door een huisarts ook zonder verder uitvragen of onderzoek verstrekt.

Het wetsvoorstel verbiedt online voorschrijven van medicatie zonder dat er een behandelrelatie bestaat, aldus de leden van de SP-fractie. De Nederlandse vereniging voor E-Health brengt hier tegenin dat dit op gespannen voet staat met een bestaande richtlijn van de KNMG die in het najaar geëvalueerd zou worden en zij wijst op het feit dat beroepsbeoefenaren in andere situaties waarin zij de patiënt niet zien of persoonlijk kennen, zoals regelmatig gebeurt op de huisartsenposten, goed in staat zijn om een betrouwbare vorm van geneeskunde, inclusief het voorschrijven van geneesmiddelen, te kunnen leveren. Graag ontvangen deze leden een reactie op deze mening van de vereniging van E-Health.