Een artikel uit het Rotterdams Dagblad van 24 november 2001

Medi-callcenters.

De Nederlandse huisarts rijdt op oud spoor. Tot deze conclusie ben ik gekomen na een bezoek aan een modern medi-callcenter in Milaan. Patienten, lid van de landelijke automobiel-club (Fl. 150,- per jaar), kunnen 24 uur per dag naar dit center bellen, waar ter wereld zij zich ook bevinden. De wachttijd bedraagt maximaal 20 seconden en afhandeling van de vraag vindt plaats door een huisarts. Deze bepaalt wat er verder moet gebeuren. Voor patienten uit Milaan kan hij in acute nood direct een ambulance inschakelen. Via een netwerk van huisartsen kan een patient in hun praktijk gezien worden. Zonodig rijdt men voor een huisvisite. Vragen over medicatie en openingstijden van apotheken worden direct beantwoord. Verder vindt, indien nodig, overleg met een medische specialist plaats, waar de patient op korte termijn gezien kan worden. Ook thuiszorg en laboratoriumbezoek kan via dit callcenter verzorgd worden. De organisatie kan vanuit Milaan dezelfde service geven aan patienten die in Rome wonen. Aan patienten in het buitenland wordt advies gegeven tot een bepaalde grens van verantwoordelijkheid. Voor patienten in ziekenhuizen aldaar wordt vervoer naar huis verzorgd. Dit systeem is uniek en moet, gezien het te verwachten toenemende tekort aan huisartsen snel in Nederland gerealiseerd worden. Mijn idee is, dat met name begonnen moet worden voor de nu ongeveer 125.000 patienten zonder huisarts, die op deze wijze in ieder geval contact te kunnen leggen met een huisarts. Zonodig kan hij hierna een locale huisarts om verdere hulp verzoeken. Nu zitten deze patienten in bijvoorbeeld Den Haag op EHBO’s van ziekenhuizen te wachten op een pil-recept, een directe aanfluiting voor onze eens zo goed georganiseerde huisartsenzorg. Daarbij is het systeem prettig voor Nederlandse toeristen, die alvorens een veelal dure buitenlandse arts bezoeken, eerst telefonisch kunnen overleggen met een Nederlands sprekende huisarts. Dit scheelt de verzekeraars veel geld! Mijn advies aan overheid, verzekeraars en Landelijke Huisartsen Vereniging is om zich zo spoedig mogelijk te beraden om een dergelijk medi-callcenter van de grond te krijgen. E-mail en webcam communicatie kunnen hierin een bijzondere, efficiente en moderne betekenis hebben.

Het uiteindelijke doel is om onze gezondheidszorg terug te brengen tot het niveau van enige jaren geleden: de top drie van de wereld!

Dr. R. Mol, arts te Hoogvliet.